top of page

Giấy chứng nhận bán lại căn hộ kèm theo các tài liệu bắt buộc, được gửi ở định dạng điện tử qua email. 

Giấy chứng nhận bán lại - Căn hộ

SKU: RSCON2022
375,00$Giá
  • Tất cả các yêu cầu chứng chỉ bán lại được xử lý trong vòng 5 business ngày kể từ ngày nhận được thanh toán.  Để nhận đơn đặt hàng nhanh hơn, vui lòng chọn và thanh toán phí RUSH tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

  • All orders require the following information:  Community name, property address, legal description, and owner's name.  Failure to provide this information will result a delivery delay.

bottom of page