top of page

Thông tin Phân khu, bao gồm Giấy chứng nhận bán lại cho tài sản phải là thành viên bắt buộc trong Hiệp hội chủ sở hữu bất động sản accompanied bằng các tài liệu bắt buộc, được gửi ở định dạng điện tử qua email.

Giấy chứng nhận bán lại - POA (Một gia đình hoặc Nhà phố)

SKU: RSPOA2022
375,00$Giá
  • Tất cả các yêu cầu chứng chỉ bán lại được xử lý trong vòng 5 business ngày kể từ ngày nhận được thanh toán.  Để nhận đơn đặt hàng nhanh hơn, vui lòng chọn và thanh toán phí RUSH tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

  • All orders require the following information: Community name, property address, legal description, and owner's name. Failure to provide this information will result a delivery delay.

bottom of page