top of page

Một bản sao kê chính thức về tài khoản chi tiết các khoản phí đã nợ và đã thanh toán

Sao kê tài khoản - Tái cấp vốn

SKU: SOARF2022
50,00$Giá
  • Một bản sao kê tài khoản cho biết các khoản phí còn nợ và đã thanh toán sẽ được cung cấp điện tử qua email trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán. Để nhận được đơn đặt hàng của bạn trước mười ngày làm việc, vui lòng đặt hàng và thanh toán phí RUSH phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

    Sao kê tài khoản có hiệu lực trong ba mươi ngày.

  • All orders require the following information: Community name, property address, legal description, and owner's name. Failure to provide this information will result a delivery delay.

bottom of page